CAFE KEŞİF VE FİZİBİLİTE HİZMETİ

 

 

Fizibilite raporu en kısa anlatımı ile “yapılan bir işin sonuçlarının önceden bilinmesi” dir. bu noktadan yola çıkılarak detaylı bir anlatıma girilecek olunursa fizibilite raporu yapılan yatırımın projenin başlangıç safhasından itibaren tüm olasılıkların hesaplanarak riskler, satış potansiyeli, müşteri potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanması sonucunun raporlanmasıdır.

Yapılacak olan yatırımın sadece maddi imkanların seferber edilerek sonuca ulaşması yeterli olmayacak aksine büyük umutlar bağlanılarak kurulan tesisin başarısızlık risklerinin önceden belirlenmesi ve yatırımın karlılık oranlarının hesaplanarak yatırımın geri dönüşünün ne kadar süre içerisinde olacağı planlanarak yapılan yatırımın sonuçları analiz edilerek yatırımın yapılıp yapılmamasına karar verilmesi için fizibilite raporu hazırlanmalıdır. Çünkü yapılan yanlış yatırımlar sadece işletmenin para kaybetmesine neden olmaz ayrıca yatırımcının çalışma şevkini kıracaktır. Bu gibi olumsuzlukların ortadan kalkması için yatırım konusu tespiti yapıldıktan sonra fizibilite raporunun hazırlanması ve bunun ışığı altında yatırım yerinin, yatırım kapasitesinin, yatırım sermayesinin tespiti yapılmak sureti ile yatırıma başlanılmalı ve bu suretle yatırım hakkında proje başlangıcında net ve istikrarlı kararlar verilme imkanı doğacaktır. Yapılan yatırımın yanlış bir yatırım olmasının anlaşılması fizibilite raporunun yatırımcıya ne kadar büyük bir riskten kurtulduğunu gösterecektir. Fizibilite raporu hakkında lütfen bizi aramaktan çekinmeyin sektörel farklılıklar gözetmeksizin her sektörde detaylı projelendirme ve rapor hazırlanması işlemleri uzman kadromuz ile çok kısa sürede gerçekleşecektir.